xin số tagged posts

Yêu ở Hàn và Chuyện xin số điện thoại

[Hẹn hò ở Hàn Quốc] -Xin số-

Xem nhiều film và video nhạc chắc các bạn hiền cũng thấy tự nhiên một ngày nắng đẹp lên cao, ngay ở giữa đường chẳng quen chẳng biết sẽ có một anh jai (k biết có thể gọi là đẹp hay k, tùy may mắn của bạn hiền

Xem thêm