YPWORKS tagged posts

Thông báo website dạy học tiếng Hàn YPWORKS

(Thông báo website dạy học tiếng Hàn)

Rất nhiều các em gái và bạn hiền đã hỏi Quỳnh, tự học tiếng Hàn làm sao cho tốt và hiệu quả nhất, lại không tốn kém. Quỳnh cũng rất muốn có thể sớm về mở trường mở lớp giúp mọi người, nhưng hiện thực thì chưa dc. Quỳnh cũng đã nói là Quỳnh sẽ tìm cách giúp các bạn, và hôm nay Quỳnh tìm được rồi.

Quỳnh luôn nói nếu có làm việc, phải làm với người cùng chung lý tưởng và nhất là với Quỳnh, chuyện có thể giúp dc người khác một cách tâm huyết là y...

Xem thêm