Talk tagged posts

Nếu bạn là người đồng tính ở Hàn Quốc, thì sao?

[Thursday Culture] -Nếu bạn là người đồng tính ở Hàn Quốc, thì sao?-
Các chàng trai nữ tính Vs. Cộng đồng LGBT

Chủ đề về cuộc sống của người đồng tính ở bất cứ đâu cũng nhạy cảm, suốt từ tối qua khi nhận dc tin nhắn trên Ask.fm, Quỳnh đã rất băn khoăn rồi. Chủ đề này nếu truyền tải không khéo thì sẽ trở thành một sự áp đặt suy nghĩ sai lệch và gây nên ảnh hưởng xấu.
Không ở bất kỳ một xã hội nào, chúng ta có thể thẳng thắn nói “Ở đất nước chúng tôi không có sự kỳ thị dành ...

Xem thêm