korea university tagged posts

Học cách nghi ngờ tất cả mọi thứ.

Điều đầu tiên mà mình học được, trong lớp học đầu tiên tại Korea University là một câu đơn giản như vậy. “Hãy biết nghi ngờ tất cả mọi thứ”. Lúc đó, mình cũng chỉ nghe như vậy chứ không có nghĩ nhiều về nó. Nhưng càng lớn, và bây giờ là chuẩn bị ra trường rồi thì đó gần như là điều đầu tiên mình nghĩ đến, mỗi buổi sáng khi mở mắt dậy.

Nếu bạn cảm thấy có người giỏi hơn bạn, thì chắc bạn đúng rồi đó.

Nếu bạn cảm thấy kế hoạch của bạn có vấn đề cho dù t...

Xem thêm

Chuyện “Không đội trời chung” giữa 2 Trường Đại học top đầu Hàn Quốc

Mối quan hệ “Không đội trời chung” giữa hai trường đại học top đầu Hàn Quốc

Xin chào các bạn hiền, Quỳnh đây. Bài viết về sự tranh đấu bao nhiêu năm trời giữa Korea University và Yonsei University đã được kêu gọi viết nhiều nhất hôm nay. Nhưng Quỳnh nghĩ nếu viết theo phương diện quá chủ quan (vì Quỳnh là sinh viên Korea University) thì sẽ hơi mất đoàn kết, mà nếu viết quá khách quan (phân tích khía cạnh lịch sử, xã hội, blahblah) thì sẽ quá khô khan...

Xem thêm