kim tae hee tagged posts

Ý nghĩa của mái tóc trong Văn hoá Hàn cổ

Có một câu như thế này trong tiếng Hàn cổ, “Thà cắt đầu chứ không cắt tóc” (오두가 단 차반불가단) để nói lên tầm quan trọng của mái tóc đối với người Hàn. Dĩ nhiên bây giờ những khái niệm cổ xưa không còn mạnh nữa, nhưng trong nền văn hoá Á Đông nói chung thì mái tóc không chỉ “cái răng cái tóc là góc con người”, mà còn là có những giá trị về tinh thần rất lớn.

Điều này có liên quan mật thiết đến việc trong văn hoá Hàn thì những ảnh hưởng của Khổng Tử là rất lớn...

Xem thêm