hẹn hò tagged posts

Yêu ở Hàn và Chuyện xin số điện thoại

[Hẹn hò ở Hàn Quốc] -Xin số-

Xem nhiều film và video nhạc chắc các bạn hiền cũng thấy tự nhiên một ngày nắng đẹp lên cao, ngay ở giữa đường chẳng quen chẳng biết sẽ có một anh jai (k biết có thể gọi là đẹp hay k, tùy may mắn của bạn hiền

Xem thêm

Tại sao khi yêu ở Hàn lại cấm tặng nhau giày?

[Hẹn hò ở Hàn Quốc] – Cấm tặng giày-

“Văn hoá” hẹn hò ở Hàn là một thứ vô cùngggg phức tạp. Cứ tưởng như chỉ có yêu là xong, nhưng khônggg. Ở Hàn Quốc, việc “đi hẹn hò” là một phong tục mà ai tới Hàn nhất định phải thử qua cho biết, chỉ phải cái là nó rắc rối và dở khóc dở cười hơn việc chỉ nhìn thấy một người, lao theo và tán cho bằng được. Có cực kỳ nhiều quy luật ở Hàn khi hẹn hò mà bạn phải tuân theo, nếu không sẽ bị cô nàng/anh chàng mình đang theo đuổi ...

Xem thêm