“Luật” Sms khi Yêu ở Hàn?

[Hẹn hò ở Hàn Quốc] -Nhắn tin-

Thấy các cậu có vẻ hứng với series bài hẹn hò, nhất là sau bài xin số mà Quỳnh có nói đến việc nhắn tin ở Hàn trong quá trình cưa chàng hay nàng là cả một… nghệ thuật. vậy cụ thể là nó như nào?

Đã có vài lần Quỳnh bị nói là “gơn mặt lạnh”, nghĩ đi nghĩ lại mình cũng là dạng toe toét hớn hở, sao lại bị gắn cái tội danh này, thế là họp hội nghị bàn tròn để kiểm điểm luôn với mấy đứa con gái. Sau đó mới biết ở Hàn, chuyện nhắn tin là rấtttttt quan trọng. Đối phương mà không tuân thủ những điều sau là bất ổn:

1. Dùng Kakaotalk. Nhất định dùng Kakaotalk.
2. Khi tin nhắn đến, đọc xong phải đợi đúng 3 phút mới dc nhắn lại, nếu k sẽ bị cho là… vồ vập quá. 15 phút là hững hờ và 30 phút là hoàn toàn k care.
3. Tin nhắn không dài quá không ngắn quá, dùng rất nhiều ký tự ㅋㅋㅋ (tiếng cười khừ khừ khừ~~~)
4. Dùng rất nhiều stickers nhăng nhít.
5. Quan trọng nhất luôn: sáng dậy nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối đi ngủ nhắn, ăn gì nhắn, mua gì nhắn, nắng nhắn, mưa nhắn, mèo lên kg nhắn (kèm hình ảnh)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>